Skip to content
Negyvenöt évig tiltott volt, de a rendszerváltozás óta sokat hallottunk, olvastunk a trianoni békediktátumról, annak okairól és máig ható következményeiről. Nem ismert ugyanakkor, mit mondtak a végzetes dokumentumról annak alkotói, a kortárs politikusok, közéleti emberek és történészek. Megdöbbentő és hihetetlen felismerések, félelmek, lelkiismeret furdalások, revízió követelések és beismerések. Ezekből gyűjtöttem össze néhány tucatot „Trianon után száz esztendővel” című könyvem függelékében. 

Örömmel értesítem Barátaimat, hogy a Német Szövetségi Köztársaság Érdemrendjének Nagy Keresztje (1994) és a Horvát Köztársaság Branimir herceg Rendje (2003) után, 2023-ban, nemzeti ünnepünk, Augusztus 20. alkalmából megkaptam a Magyar Érdemrend Parancsnoki Keresztje állami kitüntetést is.

Previous
Next

A jobboldal csak atlantista lehet, de kizárólag az eredeti értékek alapján

Napjainkban többször felteszik a kérdést a sajtóban: lehet-e a jobboldal atlantista? Az én válaszom egyértelmű: az európai jobboldal csak atlantista lehet, de kizárólag az eredeti értékek alapján! Mielőtt azonban belemennénk a részletes értelmezésbe, magyarázatba, nem árt tisztázni néhány fogalmat. Először is mit jelent ma a jobboldal, mint politikai fogalom? Korántsem azt, mint régen. Nem érdemes most részletesen boncolgatni, csak az egyik legfontosabb változást emelem ki. Ma a jobboldal – legalábbis a transzatlanti térségben – szociálisan sokkal érzékenyebb, mint a baloldal. Célszerűbb, ha megfogalmazom, mit értek ma politikai jobboldal alatt. Az én definícióm: nemzeti elkötelezettség, keresztény értékrend, konzervatív politika. Lássuk, mit jelentenek ezek a fogalmak. Nemzeti elkötelezettség: hazája és nemzete (mi esetünkben a Kárpát-medencében és szerte a világban) iránti hűség, országa függetlenségének, népe teljes körű szabadságának elsődlegessége, minden más érdeket ennek vet alá. Keresztény értékrend: A Tíz Parancsolat és Krisztus tanításának elfogadása, a szeretet, mint legfőbb emberi érték átélése, embertársaink iránti megértés és szolidaritás megnyilvánulásai. Itt egy értékrend elfogadásáról, és korántsem vallásosságról van szó. 

Nyílt levél az ENSZ Emberi Jogi Tanácsához a kárpátaljai magyarok ügyében

Másolatot kap Ilse Brands Kehris emberi jogokért felelős ENSZ főtitkár-helyettes, az ENSZ Kisebbségi Fóruma és az ENSZ kisebbségi különmegbízottja

Alulírott magyar értelmiségiek, közéleti szereplők és egyszerű polgárok, tiszteletteljes kéréssel fordulunk az ENSZ Emberi Jogi Tanácsához, vessen be minden rendelkezésére álló eszközt az Ukrajnában kisebbségi sorsban élő őshonos nemzeti közösségek védelmében, állítsa meg a kárpátaljai magyarok ellen hosszú évek óta folyó kíméletlen és sokrétű hadjáratot, mely már kezdi kimeríteni a vértelen népírtás fogalmát. Az anyanyelv használati jog megtagadása, a nemzeti önazonosság nyílt megvallásának tiltása, a koholt vádak alapján történő bírósági eljárások, nyílt fizikai erőszak, a mindennapi életben tapasztalt sorozatos diszkrimináció kivándorlásra vagy asszimilációra kényszeríti az őshonos nemzeti kisebbségeket. A magyar kormány korábban a diplomáciai eszköztár teljességét latba vetette, de az orosz agresszió kezdete óta visszafogja magát, ami vérszemet ad az ukrán soviniszta erőknek.

AN OPEN LETTER to the United Nations Human Rights Council regarding the case of the Subcarpathian Hungarians

Copied also to  Ilse Brands Kehris to UN Under-Secretary-General for Human Rights, UN Minority Forum and UN Minority Special Envoy

 Undersigned Hungarian Intellectuals, public life active participants and ordinary citizens, we respectfully ask the United Nations Human Rights Council to use all available means to protect the native national minority communities living in Ukraine and stop the ruthless and diverse warfare which has been going on for long years and this practice starts to embody the definition of bloodless genocide. The denial of the use of native language, the prohibition of the confession of self-identity, the court procedures under fabricated accusations, the brutal physical force, as well as the endless discrimination experienced in the everyday life compel these native national minorities to immigrate or for assimilation. The Hungarian government mobilized all available diplomatic efforts earlier, however the start of the Russian aggression resulted in holding back to react for all these atrocities, getting bloodshot for the Ukrainian chauvinist circles.

A magyar kisebbség jogvédőinek első évtizede...

A Kisebbségi Jogvédő Intézet (KJI) idén ünnepli fennállásának, működésének tíz éves évfordulóját. Ebből az alkalomból zártkörű munkavacsorát rendeztek Budapesten, melyre a Kisebbségi Jogvédő Alapítvány (KJA) kuratóriumi tagjain és az Intézet munkatársain kívül csak külhoni magyar pártvezetők, politikusok, a KJI civil jogvédő és ügyvéd partnerei vettek részt. A négy nagy elszakított régióból előadások hangzottak el helyi jogvédelmi eredményekről és az ott élő magyarság általános helyzetéről. Az eseményt az erdőbényei Béres Szőlőbirtok és Pincészet szponzorálta kitűnő tokaji pezsgővel és borokkal.

A teljesség igénye nélkül, a jubileumi vacsorát megtisztelte Nyilas Mihály, a szerb kormány igazságügyi államtitkára, a Vajdasági Magyar Jogászegylet elnöke, Brenzovics László, a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) elnöke, Forró Krisztián, a felvidéki Magyar Közösség Pártja és a Szövetség elnöke, Izsák Balázs, a Székely Nemzeti Tanács elnöke, Bárdos Gyula, a CSEMADOK elnöke, Darcsi Karolina, a KMKSZ politikai és kommunikációs titkára, Tóth Mihály, az Ukrajnai Magyar Demokrata Szövetség  tiszteletbeli elnöke és Habinyák István, az Erdélyi Magyar Néppárt Bihar megyei elnöke. Jelen volt 14 ügyvéd partnerünk, hét civil jogvédő és a KJI védencei közül hat külhoni honfitársunk.

A jubileumi nap eseménye volt egy történelmi-kulturális séta a budai várban, melynek során külhoni partnereink megcsodálták a Szent István termet, megnézték a Nemzeti Hauszmann Programot, és a Fortuna utcai Magyar Vendéglőben egy könnyű ebéd közben ápolták a régi barátságokat és teremtettek új kapcsolatokat.

érkeznek a vendégek...

JUBILEUMI TALÁLKOZÓ

Béres Klára, Béres József és Habinyák István

Nagy Dávid, Boldizsár Anna és Nagy Tibor

Bárdos Gyula, Falath Zsuzsanna, Bauer Edit, Turján Melinda és Bedő Árpád

Beke Csilla, Benda Vivien (háttal), Antal Eszter,
Gyeney Laura és Korom Ágoston (félig takarva)

balról jobbra az asztal körül: Izsák Balázs, Nyilas Mihály, Csóti György, Brenzovics László,
Bauer Edit, Bárdos Gyula és Bándi Gyula (háttal)

Beke István

Béres József

a KJI igazgatójának pohárköszöntője...

Nyilas Mihály, Csóti György, Brenzovics László és Forró Krisztián (háttal)

szemben Forró Krisztián

Bándi Gyula, Izsák Balázs és Forró Krisztián

Falath Zsuzsanna és Turján Melinda

Bándi Gyula kuratóriumi elnök (jobbra) és Csóti György intézeti igazgató
készülnek elfújni az ünnepi torta gyertyáit

Slide background

Bándi Gyula kuratóriumi elnök (jobbra) és Csóti György intézeti igazgató
készülnek elfújni az ünnepi torta gyertyáit

Nagy Dávid, Falath Zsuzsanna és Csóti György

Történelmi-kulturális séta

a Dísz téren 48-as hősök emlékműve mögött...

illatozó hársfák árnyékában gyülekezettek a jubileumi ünnep résztvevői ...

a Budavári Palota újjá született Szent István terme felé...

a Szent Korona

a tárlatvezető elmesélte Szent István ereklye történetét...

külön terem mutatja meg, István király Imre hercegnek írt intelmeit...

megdöbbentő élmény belépni ebbe a valódi ékszerdobozba...

Hauszmann Alajos a legkiválóbb magyar mesterekkel dolgozott...

... mint Zsolnay Vilmos, Thék Endre, Strobl Alajos és Jungfer Gyula

... íme Szent István királyunk...

néhány selyemgobelin, paszomány ill. falikárpit Lyonban készült..

Jubileumi csoportkép, a magyar kisebbség jogvédői...

útközben...

terített asztalnál...

„A Magyar Atlanti Tanács (MAT) szeptember 23-án jubileumi konferencián ünnepelte fennállásának harminc éves évfordulóját.

 A MAT elnöke, Csóti György megnyitó beszéde után Vizi E. Szilveszter tiszteletbeli elnök, Vargha Tamás honvédelmi miniszterhelyettes és Sztáray Péter külügyi államtitkár köszöntötte a száz fős hallgatóságot, közöttük 24 nagykövetet. Két panelben emlékeztek az elnökség tagjai és a meghívott vendég előadók az elmúlt három évtized eseményeire, valamint számba vették a jelenlegi teendőket, kihívásokat. A rendezvény teljes időtartama alatt kiemelt figyelmet kapott az orosz-ukrán háború.

A MAT elnökének interjúja a HírTV-ben a jubileumi konferenciáról és az orosz-ukrán háborúról ITT érhető el:

 

Previous
Next

A konzervativizmus szövetség a holtak, az élők és a megszületendők között a világ szellemi és anyagi javainak megőrzésére, ápolására és tovább fejlesztésére .

Minden más politikai áramlat szövetség az élők között a világ szellemi és anyagi javainak felosztására és felélésére.

Évszázad Trianon után

Bizakodásra adhat okot, hogy csaknem két és fél évszázad múlt el a herderi jóslat óta, és nem vesztünk el a szláv és német tengerben. (felvidek.ma nyomán)

Atlanti gondolat, eurázsia-vízió

A Magyar Atlanti Tanács közgyűlése egyhangú titkos szavazással Csóti Györgyöt, a MAT eddigi alelnökét, a szervezet egyik alapító tagját választotta meg új vezetőnek.

A Magyar Atlanti Tanács (MAT) megtartotta idei, tisztújító közgyűlését. A szervezetet 15 éve vezető Dr. Vizi E. Szilveszter professzor másirányú elfoglaltságai miatt lemondott pozíciójáról, ezért vált szükségessé a tisztújítás. A közgyűlés egyhangú titkos szavazással Csóti Györgyöt, a MAT eddigi alelnökét, a szervezet egyik alapító tagját választotta meg új vezetőnek. Csóti Györgyöt kérdezte a Gondola.

Gróf Apponyi Albert trianoni védőbeszédének utolsó mondata 1920-ban: “Önök most megásták Magyarország sírját, de Magyarország ott lesz a temetésén mindazon országoknak, amelyek most itt megásták Magyarország sírját.”

Tegnap (06,06.-án) részt vettem a trianoni állami megemlékezésen Sátoraljaújhelyen. Ez a gyönyörű város a “legmagyarabb” települések közé tartozik. Méltó helye van Sopron és Balassagyarmat mellett. Zemplén vármegye egykori központját a trianoni határ kegyetlenül ketté szakította. A bénává tett déli városrész azonban dacosan újjáéledt tíz éven belül, nagyrészt közadakozásból. A harmincas években épült a Kárpát-medence egyetlen Magyar Kálváriája, melynek mind a 14 stációját bemutatom képekben. A második világháború után a kommunisták lerombolták, de a rendszerváltozás után újjáépült. Létrehozása és helyreállítása egyaránt közadakozásból valósult meg.
A megemlékezés teljes videója az alábbi link segítségével nézhető meg:
https://mediaklikk.hu/video/osszetartozunk-trianon-100/
Ebből kiemelve Orbán Viktor beszéde:
https://mediaklikk.hu/…/orban-viktor-miniszterelnok-beszede…

Teljes kárpát-medencei létünk forog kockán

Gondolatok a szlovákiai parlamenti választások után

 

Szégyen, ami 2020. február 29-én Szlovákiában történt, a magyarság szégyene. Tíz év után sem sikerült felvidéki nemzettársainknak a parlamenti képviseletet biztosítani északi szomszédunknál. Annak ellenére nem, hogy részarányuk az ország lakosságában, a folyamatos sorvadás után is, még mindig 8,5 % a hivatalos adatok szerint. Az egyetlen magyar választási párt, a Magyar Közösségi Összefogás viszont csupán 3,9 %-ot ért el, ami messze elmarad az 5 %-os küszöbtől.

Értesítem barátaimat

Örömmel értesítem Barátaimat, hogy a Német Szövetségi Köztársaság Érdemrendjének Nagy Keresztje (1994) és
Read More

Gérecz Attila

2021. november 7-én a Klauzál téren Gérecz Attilára emlékeztünk, halálának 65. évfordulóján. Az
Read More

In memoriam Szőcs Géza

In memoriam Szőcs Géza 2020. november 5-ének ködös, borongós estéjén elment Szőcs Géza.
Read More

Hírek tartalom szerint

1990. április 8-án

Harminc esztendővel ezelőtt április 8-án, több, mint négy évtized kommunista diktatúra után tartott első szabad parlamenti választások során történelmi győzelmet aratott a Magyar Demokrata Fórum. Emlékezzünk néhány fényképpel erre a
Read More

Ismét az MDF–SZDSZ-paktumról

A KORMÁNYPÁRTOT A LEHETETLEN BELPOLITIKAI KÖRÜLMÉNYEK KÉNYSZERÍTETTÉK EGYEZSÉGRE Antall és Tölgyessy Nagy érdeklődéssel olvastam Fricz Tamás kitűnő politológus írását (Ki irányította a rendszerváltást?) a Magyar Nemzet május 16-i számában. A
Read More

Mindig aktuális

Iratkozz fel a friss nemzetpolitikai események értestőjére

Schmitt Pál államfő tárgyalása a KMAT vezetőivel

Schmitt Pál államfő tárgyalása a KMAT vezetőivel 2011.10.21-én

Schmitt Pál államfő találkozása magyar egyházi vezetőkkel.

KMAT Brüsszelben 2011.

Felvidéki magyar vezetőkkel Schmitt Pál köztársasági elnöknél, 2011.10.05.

Felvidéki magyar vezetőkkel a köztársasági elnöknél, 2011.10.05.

Schmitt Pállal és Tõkés Lászlóval a Sándor palotában 2012-ben.

Újra az Országgyűlésben, 2011

Fidesz-naggyűlés 2014. május 10.

Kisebbségi konferencia Nagyszalontán, 2013. november 15-én

KMAT ülésen Tőkés Lászlóval 2012.07.13.

KMAT ülésen 2012.07.13.

együttes ülése Szabadkán a Vajdasági Magyar Nemzeti Tanáccsal

A Magyar Országgyűlés Nemzeti Összetartozás Bizottságának

középen Szili Katalin, balra Szilágyi Péter

Az Autonómia Albizottság ülésezik a Parlamentben, 2012.12.19.,

Pannon televízióban folytatott beszélgetés pillanatképe

Felszólalás a NATO közgyűlésén...

Csóti György, Duray Miklós, Potápi Árpád, Szili Katalin

A Páneurópa Unió nemzetpolitikai rendezvényén, 2012. november 9-én.

Emlékezés a vukovári hősökre és áldozatokra 2012. november 16.

Március 15. Nagyváradon Tõkés Lászlóval 2012-ben

Damjanich emlékmű avatása Sztázán 2012.10.04.

Napirend elõtti felszólalás az Országgyûlésben Trianonról 2013.06.04.

Választási megfigyelőként Albániában 2013.06.22.

Izsák Balázssal Reménység Szigetén 2014.06.29.