Egy nemzet küzdelme az ezredfordulón

A budapesti 89. Ünnepi Könyvhéten jelenik meg Csóti Györgynek, a Kisebbségi Jogvédő Intézet igazgatójának legújabb könyve. A Magyarok Európában – Egy nemzet küzdelme az ezredfordulón című kiadvány az elmúlt három évtized magyar külpolitikai és nemzetpolitikai eseményeinek keresztmetszetét tartalmazza.

A kötet Csóti György parlamenti és egyéb beszédeinek, a sajtóban megjelent írásainak, neves európai és magyar politikusokkal folytatott beszélgetéseinek válogatása.

Duray Miklós, a Szövetség a Közös Célokért elnöke, politikus, közíró a könyv előszavában megjegyzi: „Ha a magyarországi középiskolákban vagy az egyetemeken létezne nemzetpolitika-oktatás, akkor Csóti Györgynek ezt a könyvét kötelező olvasmányként kellene előírni a diákoknak. Nem hiszem, hogy a Magyar Országgyűlés padsoraiban az 1990. évi képviselő-választás óta ült volna a nemzet ügyének nála elkötelezettebb és a nemzetet meggyőződésesebben „határtalanul” szolgáló képviselő.” Mint a továbbiakban olvasható,  Csóti a jelen valóságából indul ki, és fő témája a jelen jobbítása. Nemcsak tanulságosak, hanem fontos információkat is tartalmaznak a Magyarország és a szomszédos államok között megkötött alapszerződésekkel foglalkozó írásai, parlamenti felszólalásai.

Olvasva Csóti szövegeit, nem érezhető belőlük az a bizonytalanság, mint sok magyarországi politikus szavaiból, amikor a nemzetről, a hazáról, az országról beszélnek, s nem tudják, hogy közösségileg és földrajzilag hogyan határozzák meg ezeket a fogalmakat. Csóti György szövegei nem hagynak bennünk kétséget afelől, hogy a nemzet az egy test, függetlenül az államhatároktól, a haza pedig az, amit összefüggően lakik a nemzet, és a haza valahol az etnikai határnál végződik ‒  fogalmaz az előszóban Duray Miklós.

A szöveggyűjtemény öt nagyobb fejezetből áll

A rendszerváltoztatás nehézségei a kilencvenes években címet viselő fejezet írásaiban elsősorban a rendszerváltozás utáni politikai és parlamenti életet vázolja fel. A politika viharai az ezredforduló elején című fejezet fókuszában a magyar nemzet, a nemzet megmaradása áll. A következőkben a külpolitika és a nemzetpolitika összefonódásait vizsgálja. Itt olvashatunk többek között a szlovák sovinizmusról, a magyar-szlovák konfliktusok megoldásáról, illetve a Kárpát-medencei autonómia szükségességéről. Külön fejezetben találhatóak azok az írások, melyek a  nemzetpolitika és a kultúra egymásra gyakorolt hatását veszik górcső alá.  Az utolsó fejezet a helyünk Európában kérdésre keresi a választ.

(felvidek.ma)

Módosítás: ( 2018. június 28. csütörtök, 18:12 )

s nemzetpolitikai eseményeinek keresztmetszetét tartalmazza.