Még egyszer az elszakított nemzetrészek autonómiájáról

Köszönöm a szót, Elnök úr! Tisztelt Ház! Kedves Képviselőtársaim!

Huszonöt éves politikai pályafutásom során mindig érdeklődésem és tevékenységem középpontjában álltak az elszakított nemzetrészek, a határon kívülre került magyar nemzettársaink sorskérdései. Ennek megfelelően az elmúlt esztendőben tizenegyszer szólaltam fel napirenden kívül itt a Házban az autonómia ügyében. Az elmúlt másfél évtized – de talán még két évtizedet is mondhatnék – egyértelművé tette, hogy a magyaroknak, a szomszédos, az utódállamokban élő magyar nemzeti közösségeknek a szülőföldön való magyarként megmaradás egyedüli záloga az autonómia, a tényleges és teljes körű autonómia. A teljes körű azt jelenti, hogy személyi elvű, kulturális és területi autonómia, illetőleg ezek kombinációja.
Az elmúlt esztendőt a Tőkés László által vezetett Kárpát-medencei Magyar Autonómia Tanács – amelynek egyébként az elcsatolt területeken működő valamennyi számottevő magyar politikai párt a tagja, illetőleg részt vesz a tanács munkájában – 2013-at az autonómia évévé nyilvánította. Ezt legkomolyabban a székelyek vették, akik március 10-én Marosvásárhelyen egy 30 ezres tüntetéssel, október 27-én pedig egy 150 ezer embert megmozgató nagy menetelésben tettek hitet az autonómia mellett.
Ezt követően Pálffy István javaslatára, kezdeményezésére néhány képviselőtársunkkal egy országgyűlési határozattervezetet készítettünk el az autonómia ügyéről. Ez a tisztelt Ház sűrű programja miatt nem került végül beadásra, ezért most én szeretném önökkel szó szerint ismertetni ezt az országgyűlési határozattervezetet.
Országgyűlési Határozat a Kárpát-medencei Magyar Autonómiák Napjáról.
 Az Országgyűlés
– az Európa Tanács keretegyezményében foglaltak, a nemzeti kisebbségek védelméről szóló vállalásainak szellemében,
– az Európa Tanács Parlamenti Közgyűlésének 1201/1993. és 1832/2011. számú határozatainak megfelelően,
– az Európai Unióról szóló szerződés betűjéhez híven igazodóan,
– az Európai Unió működéséről szóló szerződéssel teljes összhangban,
– a Magyarország és Románia közötti alapszerződés tiszteletben tartása mellett,
– Magyarország Alaptörvényének D) cikkére figyelemmel,
– azzal a szándékkal, hogy a székely nép önrendelkezésre vonatkozó törekvéseinek a következő nemzedékek számára méltó emléket állítson,
– attól vezérelve, hogy a külhoni nemzeti közösségekben élő magyarok számára iránymutatásul szolgáljon,
– annak kinyilvánítására, hogy Európában minden őshonos nemzeti közösségnek egyenlő és elvonhatatlan joga van a kollektív önrendelkezésre,
 a következő határozatot hozza:
„1. Az Országgyűlés október 27-ét, a Székelyek Nagy Menetelésének napját a Kárpát-medencei Magyar Autonómiák Napjává nyilvánítja.
2. Az Országgyűlés felkéri a kormányt, hogy a köznevelés rendszerében az autonómiák napja jelentőségének megfelelő hangsúlyt kapjanak a magyar nemzeti közösségekkel kapcsolatos ismeretek.
3. Az Országgyűlés felkéri minden magyar párt európai parlamenti képviselőjét, hogy kezdeményezzenek európai parlamenti vitanapot az Unió országaiban élő őshonos nemzeti közösségek autonómiatörekvéseiről.
4. Az Országgyűlés felkéri a kormányt, hogy minden évben ezen a napon adjon tájékoztatást a kárpát-medencei magyar autonómiák létesítésének helyzetéről.
5. Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.”
Indokolás: A szomszédos országokban élő magyar nemzeti közösségek szülőföldön magyarként boldogulása és fennmaradása több mint két évtizedes hányattatás után végveszélybe került. Mára nyilvánvalóvá vált, hogy a megoldást kizárólag a tényleges és teljes körű autonómia hozhatja. Azokban az országokban, ahol a legtöbb magyar él, erről hallani sem akarnak. A nemzetközi szervezetek és a vezető nyugati országok közömbösek a magyar ügy iránt. A 2013. október 27-én megrendezett Székelyek Nagy Menetelése áttörést hozhat ezen a téren. Ez a körülmény indokolja, hogy felhívjuk Európa figyelmét, és emléket állítsunk ennek a nemzetpolitikai szempontból jelentős eseménynek.
Tisztelt Képviselőtársaim! Tisztelettel ajánlom a következő Országgyűlés figyelmébe ezt a határozattervezetet. Kérem és tisztelettel javasolom, hogy a választások után megalakuló Országgyűlés hozzon egy ilyen, vagy hasonló határozatot az autonómiai ügyében.
Én is köszönöm szépen, hogy itt lehettem az Országgyűlésben ismét, és köszönöm, hogy meghallgattak!

Módosítás: ( 2014. február 18. kedd, 20:34 )